Stressfri bolighandel - gratis verdivurdering

Vi skriver senhøst 2022, og de fleste som eier en bolig eller er på vei inn i boligmarkedet er smertelig klar over hvordan situasjon mange står overfor.

Rentene er ubønnhørlig på vei opp, og de ser kanskje ikke ut til å skulle stoppe med det første heller. Spørsmålet mange stiller seg er derfor følgende: hvorfor går renten opp i 2022?

Det en kompleks og samtidig enkel cocktail som gjør at vi befinner oss i den situasjonen vi er i, og vi kommer nærmere inn på dette lenger ned i artikkelen. Hva dette betyr for de enkelte boligeierne er imidlertid enkelt å slå fast: høyere renter betyr høyere boliglånskostnader, og for mange kan det bli noen vanskelige måneder fremover.

Boligtips: Granateple i velkomsdrink til jul
Legger vi de svært så ustabile strømprisene på toppen av det hele så snakker vi nærmest om en slags bingosituasjon for mange husholdninger
Ledig stilling som eiendomsmegler
Man kan knapt gjøre annet enn å kneppe hendene og be om at de tingene som påvirker rentene snart snur og sørger for bedre vær for økonomien til boligeierne.

Hvorfor setter sentralbanken opp renten?

Om man forenkler det litt så kan man si at når lønningene i samfunnet stiger får folk mer penger mellom hendene. I tillegg har boliglånene vært svært billige lenge på grunn av lave renter. Dette har ført til en god privatøkonomi generelt for husholdningene, og når man har mye penger mellom bruker man også mer penger. Dette er kjente mekanismer.

Videre kan vi si følgende: når man bruker mer penger så vil det da følgelig bli en større etterspørsel etter varer og tjenester. Det som da skjer igjen er at prisene på disse varene og tjenestene vil stige, og dette gir igjen det som kalles for økt inflasjon.

Så: for å svare på spørsmålet om hvorfor sentralbanken setter opp renten kan vi da konkludere med følgende:

Dette gjør de for å redusere etterspørselen etter varer, tjenester og også arbeidskraft. På denne måten ønske man å tvinge i gang en utvikling som vil sørge for at prisveksten og lønnsøkningene roes ned.

Når renten stiger vil kan dette også fører til at den norske kronen styrker seg. Effekten av en sterkere krone vil kunne være at det demper prisveksten på de varene vi skaffer oss fra utlandet.

Hva er inflasjon?

Vi nevnte at det kalles for økt inflasjon når prisen på varer og tjenester stiger. Inflasjon betyr ret og slett at priser på varer og tjenester stiger - over tid.

Man måler inflasjonen ved å se på det som kalles for konsumprisindeksen. Høy inflasjon forbindes utvilsomt med noe negativt, og årsaken til dét er at kjøpekraften til oss forbrukere begynner å bli lavere.

Som du kanskje skjønner: dette er en sammensatt fenomen, og det handler hele tiden om å finne en fornuftig balansegang. Nå er det mye som foregår i Europa som er med på å skape usikkerhet og ustabilitet, og dette igjen er med på å påvirke renter, strømpriser, handlekraft, generelt prisnivå og mye mer!

Hva blir renten i 2023?

3. november 2022 satte Norges Bank / Sentralbanken opp rentene med 0,25%, og det betyr at den såkalte styringsrenten nå er på 2,5%. Årsaken til at de valgte å gjøre dette er de samme argumentene som er nevnt ovenfor. Sentralbanksjefen forklarte da at det fortsatt er høy aktivitet i økonomien i Norge, og at arbeidsledigheten er svært lav - og på et historisk lavt nivå. Prisene har fortsatt å stige til tross for tidligere rentehevinger, og ligger tydelig over målet man har på 2%. Prisveksten ønskes dempet og dermed kom det en ny renteheving.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache hadde følgende kommentar:

– Norges Bank har som oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som er nær to prosent, samtidig så skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid.

Som du ser: det er en balansegang som nærmest er som en kunstform å regne.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med rentemøtet sier de at de vurderer situasjonen slik at det etter all sannsynlighet kommer en ny renteheving i desember.

Hva med 2023? Norges Bank har tidligere sagt at de forventer at fastlandsøkomien vil komme til å falle med 0.3%. I juni er det imidlertid ventet en vekst, og da på 1,1%.

Kort fortalt: det er vanskelig å si hvordan renteutviklingen i 2023 vil gå. Dét som er helt sikkert er at man ønsker å få ned prisveksten – og det må skje ved å innskrenke kjøpekraften til folk. Dette er som sagt en balanse gang.

Blir rentehevingene for forsiktige kan inflasjonen bite seg fast – og dette kan føre til et behov for større rentehevinger lenger frem i tid for å få ned prisveksten.

Hvis rentehevingene blir for store kan dette føre til at bremsene blir trådd inn i for stor grad, og dette ønsker man heller ikke.

Det er om å gjøre at de som har boliglån skaffer seg en god oversikt over egen økonomi. Hvor kan man kutte? Er det rom for å hygge seg med norske automater på nett? Det korte svaret på dette er vel et klart og tydelig nei!

Få kontroll over boliglånet ditt og legg det inn i en boliglånskalkulator. Finn ut hva lånet ditt vil koste med en høyere rente, f.eks. 4,5%. Dette er tider som du bør forberede deg på, og dette gjør du ved å sette ekstra penger til side på en egen konto.

Enkelt og greit: forbruket vårt må ned!