Flyfoto
Flyfoto
Greåkerveien-107-1
Greåkerveien-107-1
Greåkerveien-107-10
Greåkerveien-107-10
Greåkerveien-107-2
Greåkerveien-107-2
Greåkerveien-107-3
Greåkerveien-107-3
Greåkerveien-107-4
Greåkerveien-107-4
Greåkerveien-107-5
Greåkerveien-107-5
Greåkerveien-107-6
Greåkerveien-107-6
Greåkerveien-107-7
Greåkerveien-107-7
Greåkerveien-107-8
Greåkerveien-107-8
Greåkerveien-107-9
Greåkerveien-107-9

Østfold
Greåkerveien 107

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
Tomteareal 4 386m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Greåkerveien 107

Tomten ligger på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tomten grenser til Glomma på den ene siden og Greåkerveien på den andre. Tomten har ca 87 meters strandlinje

Tomt

4386 kvm. Fellestomt

Tomten har kai og et område med betongstøpt grunn ved kaianlegget. Det er satt opp forstøtningsmur i betong mot Greåkerveien. Kaianlegget virker godt fundamentert men er av eldre dato og må oppgraderes vesentlig om kaien skal benyttes aktivt. Interessenter oppfordres til selv å vurdere tilstand og behov. Det har ikke vært drevet aktiv næringsvirksomhet ved kaianlegget på mange år.

Eiendommen er i dag regulert til næring, men området er avsatt til fremtidig boligformål.

Tomten ligger rett ved et båtverksted/opplag for båt og var tidligere endel av Sarpsborg mekaniske verksted. Naboeiendommen har forkjøpsrett på tomten.

Diverse

Det er store utviklingsplaner med ca 200-250 boliger på nabotomten.

Beliggenhet

Tomten ligger på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tomten grenser til Glomma på den ene siden og Greåkerveien på den andre. Tomten har ca 87 meters strandlinje.

Adkomst

Fra Oslo: ta av fra E6 ved McDonalds (rett før Sandesund bro) i Sarpsborg. Hold til høyre i første rundkjøring og dernest til venstre i neste mot Sarpsborg sentrum (Fv 109). Ta deretter første vei til høyre etter jernbanebroen. Hold til høyre i neste kryss (mot Greåker). Etter noen få km ligger eiendommen på venstre side av veien.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger til reguleringsplan: Lande-Greåker. Området er avsatt til boligformål og må reguleres før endelig benyttelse.

Leie

Ca kr 280 000,- pr. år. Dette er avhengig av leieforholdets omfang. Utleier er åpen for å se nærmere på leie ut deler av tomten/området.

Leietid

Etter avtale. Løpende avtale er mulig.

Felleskostnader

Det tilkommer ingen felleskostnader.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.01.2019 14:01. Saksnr. 17-18-0007

empty