Flyfoto markert
Flyfoto markert
DJI_0002
DJI_0002
Flyfoto pil
Flyfoto pil
DJI_0007
DJI_0007
Holteskogen område
Holteskogen område
DJI_0022
DJI_0022
Kart med areal
Kart med areal
DJI_0026
DJI_0026
Kart område med ca mål
Kart område med ca mål
DJI_0030
DJI_0030
Plankart daa
Plankart daa
Plankart med mål
Plankart med mål

Østfold
Holteskogen - næringstomter

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
Tomteareal 62 000m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Holteskogen - næringstomter

Tomt

Tomtene er oppdelt i 6 tomter, på hhv:

4,8 mål - 5,0 mål - 14 mål - 7,0 mål - 9,3 mål og 21,9 mål. Arealene er omtrentlige. Fradeling/oppmåling er under arbeid.
Ved andre arealbehov kan tiltak som f. eks reguleringsendring eller sammenføying vurderes.

Tomtene opparbeides med grovplanert steinplate (kjørbar). Kjøper må selv finplanere i forhold til type bygg, virksomhet mm.

Beliggenhet

Tomtene ligger attraktivt til, vest for Fv 111 på Kampenes industriområde mellom Sarpsborg og Rakkestad. Gode muligheter for eksponering og enkel tilgang til hovedvei, som også er meget trafikkert og gir et godt grunnlag for næringsvirksomhet.

Adkomst

Adkomst via Fv 111 med en ringvei rundt hele eiendommen.

Vei, vann og avløp

Vann og avløp ligger til tomtegrense.
Kjøper må selv strekke strøm og fiber fra intern Trafo på området til egen tomtegrunn. Kabelgrøft må graves og kabel legges i grøntsone enten fra trafo 1 eller trafo 2 (se plassering på vedlagte kart).

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Holteskogen næringsområde, se beskrivelse i prospekt. Det gjøres oppmerksom på at tomten på ca 14 daa ligger under en annen reguleringsplan: Del av Kampenesmyra. Konferer megler for ytterligere informasjon vedrørende dette.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".
Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter.Budgivere oppfordres til å gjennomføre en grundig besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.
Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 22.01.2019 12:11. Saksnr. 17-18-0031

empty