01Fasade
01Fasade
01Fasade_1
01Fasade_1
01Fasade_10
01Fasade_10
01Fasade_11
01Fasade_11
01Fasade_12
01Fasade_12
01Fasade_13
01Fasade_13
01Fasade_14
01Fasade_14
01Fasade_15
01Fasade_15
01Fasade_16
01Fasade_16
01Fasade_17
01Fasade_17
01Fasade_18
01Fasade_18
01Fasade_19
01Fasade_19
01Fasade_2
01Fasade_2
01Fasade_20
01Fasade_20
01Fasade_21
01Fasade_21
01Fasade_22
01Fasade_22
01Fasade_23
01Fasade_23
01Fasade_3
01Fasade_3
01Fasade_4
01Fasade_4
01Fasade_5
01Fasade_5
01Fasade_6
01Fasade_6
01Fasade_7
01Fasade_7
01Fasade_8
01Fasade_8
01Fasade_9
01Fasade_9

Østfold
Iddeveien 70 & 72

Prisantydning
Kr 3 690 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
P-rom / BRA 0 / 501m²
Tomteareal 4 364m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Iddeveien 70 & 72

Areal og innhold

Bruttoareal: 501 kvm

Kontorbygget består av kjeller BTA 67 kvm, 1. etg BTA 121 kvm og 2. etg BTA 43 kvm.

Verkstedbygg 260 kvm BTA.

Vaskebod 10 kvm BTA.

Eiendommen er opprustet og omgjort fra boligeiendom til næringseiendom og består av et tidligere bolighus som er konvertert til kontorformål og et verkstedbygg samt store utendørsarealer.

Kontorygget består av kjeller som inneholder bodareal, 1. etg som inneholder kontorer, møterom, kjøkken og garderober. Verkstedbygg inneholder verksted, lager, sosiale rom. I tillegg finnes en frittstående vaskebygg/bod på ca 10 kvm til oppbevaring av høytrykkspyler etc.

Tomt

4364 kvm. Eiet tomt

Eiendommen består av to nabotomter som i dag benyttes som en enhet, men som også kan deles. Gnr 169 bnr 2 har tomtestørrelse 2471 kvm og gnr 169 bnr 3 tomtestørrelse 1893 kvm. Begge med med adkomst fra Iddeveien og har adresser hhv Iddeveien 70 og 72.

Flat tomt med plass til oppstilling av større kjøretøy og redskap.

Byggemåte

Opplysninger hentet fra tidligere takst:

Kontorbygg

Bygget på fast grunn med fundamenter og grunnmur av støpt betong. Drenering fra 2004.

Yttervegger oppført i bindingsverk med overflatebehandlet panel utvendig og plater innvendigpå vegger og himling. Vinduer med karmer og rammer i tre og 2 lags isolerglass, noen eldre. Trebjelkelag i etasjeskillere. Støpt kjellergulv. Sperretak i tre pålagt undertak, lekting og betongtakstein. Moderne kjøkkeninnredning.

Verkstedbygg

Vegger av mur og tre, tak av tre med papptekking, støpt gulv. Delvis tapsererte og male overflater, enkel kjøkkeninnredning, delvis lagt laminatgulv i sosiale rom.

Vaskebygg / bod

Grunnmur i lettklinkerblokker, støpt gulv, trevegger, sperretak i tre.

Oppvarming

Kontorbygg eletrisk.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Øberg på begynnelsen av Iddslette inntil RV 22, ca 1 km syd for Fredriksten Festning.

Adkomst

Adkomst direkte fra Iddeveien.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Komuneplanens arealdel for Halden 2011-2023. LNF formål.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. ,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. ,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- dok 2674, datert 29.05.1985: Erklæring/avtale.
- dok 2307, datert 11.06.1999: Målebrev.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning inkludert omkostninger

3 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
93 472,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 783 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Salget kan gjennomføres som eiendomstransaksjon eller salg av aksjer i hjemmelselskapet Holmbo Eiendom AS. Dette må presiseres i budgiving. Ved bud på aksjene i hjemmelselskapet bes budgiver beskrive sine skattemessige forutsetninger i tillegg til eiendomsverdien.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjon om eiendommen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Konferer megler for ytterligere informasjon. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis. Kjøper vil selv ha risikoen for eventuelt tiltenkt utvikling av eiendommen, herunder forholdet til offentlig regulering samt tinglyste heftelser mm.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.01.2019 14:11. Saksnr. 17-18-0032

empty