Jellestadveien-1-18
Jellestadveien-1-18
Fly
Fly
Jellestadveien-1-10
Jellestadveien-1-10
Jellestadveien-1-11
Jellestadveien-1-11
Jellestadveien-1-12
Jellestadveien-1-12
Jellestadveien-1-13
Jellestadveien-1-13
Jellestadveien-1-14
Jellestadveien-1-14
Jellestadveien-1-15
Jellestadveien-1-15
Jellestadveien-1-16
Jellestadveien-1-16
Jellestadveien-1-17
Jellestadveien-1-17
Jellestadveien-1-19
Jellestadveien-1-19
Jellestadveien-1-2
Jellestadveien-1-2
Jellestadveien-1-20
Jellestadveien-1-20
Jellestadveien-1-21
Jellestadveien-1-21
Jellestadveien-1-22
Jellestadveien-1-22
Jellestadveien-1-23
Jellestadveien-1-23
Jellestadveien-1-3
Jellestadveien-1-3
Jellestadveien-1-4
Jellestadveien-1-4
Jellestadveien-1-5
Jellestadveien-1-5
Jellestadveien-1-6
Jellestadveien-1-6
Jellestadveien-1-7
Jellestadveien-1-7
Jellestadveien-1-8
Jellestadveien-1-8
Jellestadveien-1-9
Jellestadveien-1-9
Jellestadveien-1
Jellestadveien-1
Skrå
Skrå

Østfold
Jellestadveien 1

Prisantydning
Kr 16 500 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1986
P-rom / BRA 0 / 4695m²
Tomteareal 10 642m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Jellestadveien 1

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Østfoldbygg IV AS, org nr 992238143, som igjen er eier og hjemmelshaver av Eiendommen.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 4695 m2

Eldste fløy inneholder 5 kontorer, spiserom, showrom, garderober, vaskerom, datarom, adkomst, mellomgang/korridorer.

Produksjonsdel inneholder verkstedhadd, bedriftskontorer, toaletter, kompressorrom, traforom, lakkavdeling med stor lakkeringshall, lagerrom for lakk og mellomlager.

Nyeste bygningskropp inneholder lager.

Messanin inneholder trappegang, kontor og showrom.

Innvendig høyde i eldste bygningskropp (produksjon): ca 550 cm.
Innvendig høyde i nyeste bygningskropp: ca 650 cm.

Tomt

10642 kvm. Eiet tomt

Tomten er flat og danner en hjørnetomt mellom Jellestadveien og Brusemyrveien. Store deler av tomten er utbygget, men det er opparbeidet noe grøntarealer samt fast dekke med muligheter for utelagring og biloppstilling.

Byggemåte

Bygningene er fundamentert på betongbanketter, ringmurer og plate på mark. De er bygget i stålkontruksjoner, bortsett fra kontorfløyen som er bygget trekonstruksjoner og stålpaneler utvendig.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
Megler besitter kopi av denne.

Standard

Bygningen er oppført i 1986. Det er i flere omganger senere foretatt ombygginger, tilbygginger og oppgraderinger av eiendommen.

Kontorfløyen er pusset opp i 2005.

Dette er et typisk lokale for produksjon, men kan også anvendes som rent lager.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerke

Eier har energimerket eiendommen:
- Kontordel har oppvarmingskarakter RØD og energikarakter F.
- Lagerdel har oppvarmingskarakter RØD og energikarakter E.

Diverse

Store deler av eiendommen står ledig, mens resten er leid ut til Pure Wheels AS. Kjøper kan således overta eiendommen med gode leieinntekter omgående. Det oppfordres interessenter til å se nærmere på leiekontrakt mm, konf. megler for dokumenter. Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomselskapet som eier bygget (Østfoldbygg IV AS) som selges. Interessenter må således gjøre seg kjent med regnskaper og selv gjøre sine vurderinger i forhold til skattemessige forhold, avskrivinger mm. Det gjøres oppmerksom på at man slipper dok.avg i forbindelse med kjøp av AS. Ved budgiving vil man således by på eiendommen i AS'et og selv ha tatt hensyn til en evt. skatterabatt i forhold til fremtidige avskrivningsmuilgheter mm. Ta gjerne kontakt med en revisor el vedr. dette. Regnskap mm kan fåes av megler.

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Fv 111 mellom Sarpsborg og Rakkestad. Ca. 6 km til Sarpsborg.

Det er avkjøring fra Fv 111 rett til eiendommen via Gamle Isevei. Eiendommen er det første man kommer til fra Sarpsborg som hører til Kampenes Industriområde.

Adkomst

Fra Sarpsborg følg Fv 118 ut av byen mot Borgenhaugen. I rundkjøring ved Tine Meierier følg Fv 111 mot Rakkestad. Ta så inn Gamle Isevei og bygningen ligger på høyre side.

Parkering

Godt med parkering på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kampenes Sør. Formål: Industri, kjørevei, isolasjonsbelte/beplantningsbelte. Godkjent: 11.11.1983.

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Formål: Næringsbebyggelse. Godkjent: 18.06.2015.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter: Kr. 115 396 for 2015 fordelt over 4 terminer. Eiendomsskatt utgjør kr 112 511,- av de kommunale avgiftene. Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. ,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. ,-

Prisantydning inkludert omkostninger

16 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
412 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 16 500 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
413 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
16 913 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".
Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.
Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.01.2019 14:11. Saksnr. 17-18-0034

empty