Nye-Tindlundvei-22a-13
Nye-Tindlundvei-22a-13
Nye-Tindlundvei-22a-9
Nye-Tindlundvei-22a-9
Nye-Tindlundvei-22a-7
Nye-Tindlundvei-22a-7
Nye-Tindlundvei-22a-6
Nye-Tindlundvei-22a-6
Nye-Tindlundvei-22a-5
Nye-Tindlundvei-22a-5
Nye-Tindlundvei-22a-1
Nye-Tindlundvei-22a-1
Nye-Tindlundvei-22a-4
Nye-Tindlundvei-22a-4
Nye-Tindlundvei-22a-2
Nye-Tindlundvei-22a-2
Nye-Tindlundvei-22a-10
Nye-Tindlundvei-22a-10
Nye-Tindlundvei-22a-11
Nye-Tindlundvei-22a-11
Nye-Tindlundvei-22a-12
Nye-Tindlundvei-22a-12
Nye-Tindlundvei-22a-14
Nye-Tindlundvei-22a-14
Nye-Tindlundvei-22a-15
Nye-Tindlundvei-22a-15
Nye-Tindlundvei-22a-3
Nye-Tindlundvei-22a-3
Nye-Tindlundvei-22a-8
Nye-Tindlundvei-22a-8

Østfold
Nye Tindlundvei 22 A

Prisantydning
Kr 3 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1967
P-rom / BRA 0 / 200m²
Tomteareal 821m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Nye Tindlundvei 22 A

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 200 m2

1. etasje: Servering, kjøkken og WC.
U. etasje: Trapperom, diverse lager, WC og kontor.

Tomt

821 kvm. Eiet tomt

Flat tomt opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiv

Standard

Enkel standard. Eiendommen er dog oppusset og tilpasset leietaker nylig.

Inventar/utstyr som er nevnt i leiekontrakten følger med i nevnte salgssum.

Adgang til utleie

Eiendommen er pt utleid, konferer megler for leiekontrakt.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerke

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Diverse

I forhold til regulering så bør eiendommen kunne utvikles til et boligprosjekt. Dette må dog sjekkes ytterligere av potensielle interessenter, både i forhold til omfang og muligheter. Man oppfordres til å ta kontakt med Sarpsborg kommune i den sammenheng.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Nye Tindlundvei i et hyggelig nabolag. Sentral beliggenhet med kort vei til Tindlund barne- og ungdomsskole, barnehage og butikksentra med de fleste nødvendige fasiliteter på Greåker. Begrenset fart med fartsdumper i Nye Tindlundvei gjør området støysvakt. Enkel adkomst til E6 og kjøpesentere. Kort avstand til busstopp med meget god kollektiv kommunikasjon både til Sarpsborg og Fredrikstad.

Adkomst

Kjør Fv 109 fra Sarpsborg mot Fredrikstad og ta inn Nye Tindlund vei, ved Tindlund barne- og ungdomsskole. Eiendommen ligger deretter på høyre side etter ca 300 meter.

Parkering

Biloppstilling på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: RV 109 - Storveien (kartblad a,b,c,d).

Eiendommens utgifter

Kr. 9 436,95 for 2018. Eiendomsskatt utgjør kr 4 816,- av dette beløpet.
Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. ,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. ,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- dok 302953, datert 25.03.1981 - Bestemmelse om bebyggelse.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Prisantydning inkludert omkostninger

3 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
76 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 076 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".
Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.
Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.01.2019 14:11. Saksnr. 17-18-0037

empty