TomteomrdeRygge10
TomteomrdeRygge10
1
1
TomteomrdeRygge1markert
TomteomrdeRygge1markert
2
2
TomteomrdeRygge2
TomteomrdeRygge2
LOGO
LOGO
TomteomrdeRygge3
TomteomrdeRygge3
TomteomrdeRygge4
TomteomrdeRygge4
TomteomrdeRygge5markert
TomteomrdeRygge5markert
TomteomrdeRygge6markert
TomteomrdeRygge6markert
TomteomrdeRygge7markert
TomteomrdeRygge7markert
TomteomrdeRygge8
TomteomrdeRygge8
TomteomrdeRygge9
TomteomrdeRygge9
Tomteområde-Rygge-1-markert
Tomteområde-Rygge-1-markert

Østfold
Østre Huggenesvei

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringstomt
Tomteareal 40 000m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Østre Huggenesvei

Les mer på prosjektets hjemmeside www.ryggepark.no

Tomt

40000 kvm. Eiet tomt

Eiet tomt tilsammen ca 70 dekar. BYA 75% inkludert parkering 18kvm BRA pr parkeringsplass.
Tomt A 6207 kvm, gnr/bnr 56/16. Umiddelbar adkomst fra E6.
Tomt B 7979 kvm gnr/bnr 56/74 er solgt til Cirkle K som åpner stasjon juni 2016.
Tomt C Ca 3000 kvm gnr/bnr 56/75. Avsatt til serveringsformål og solgt til Mc Donalds, åpner 2018.
Tomt D avsatt til overnattingsformål, er foreløpig ikke klargjort for salg.
På deler av tomt F har Tesla etablert landets største ladestasjon.
På tomt I og deler av H er planagt et stort nytt lastebilanlegg for Volmax (20 mål).

Tomt G og deler av tomt H tilsammen ca 24 mål er ledig for umiddelbart salg, tomten er nylig opparbeidet.

Eierskap til respektive tomter er organisert som aksjeselskaper.

Diverse

Tomtene er flate. Tomt G og H er opparbeidet av Grimsrud.

Beliggenhet

Rygge Næringspark Østfold er et nytt område rett ved avkjøring nr. 12 fra E6, og i forlengelse av flystripen i nord. Området er oppdelt i ulike tomter med noe differensiering på regulering og byggehøyder. Nærmest E6 ligger Cirkle K sin veiservice-stasjon med umiddelbar adkomst fra E6 og profileringsmuligheter mot E6. Tesla har landets største ladestasjon vis-a vis. Mc Donalds åpner ved siden av i 2018. Volmax kjøper en tomt på 20 mål og prosjekterer et nytt lastebilanlegg for salg og service. Det er ca 50 km til Oslo og ca 50 km til riksgrensen Svinesund, tilsvarende ca 30 minutters kjøretid hver vei.

Adkomst

Adkomst direkte fra E6.

Vei, vann og avløp

Offentlig og privat.

Reguleringsforhold

Rygge Kommune områderegulering for Huggenesskogen. Arkivsak 08/1425.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Megler besitter kopi av disse.

Prisantydning inkludert omkostninger

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 23.01.2019 16:41. Saksnr. 17-18-0041

empty