Velkommen til visning i Årbakkavegen 5 - presentert av Celine Cevy Dahl for RE/MAX
Velkommen til visning i Årbakkavegen 5 - presentert av Celine Cevy Dahl for RE/MAX
Lite småbruk med to hus utskilt på hver sin parsell
Lite småbruk med to hus utskilt på hver sin parsell
Gamlehuset er fra 1800-tallet
Gamlehuset er fra 1800-tallet
Hovedhuset er fra 1965
Hovedhuset er fra 1965
Loft med 190 cm takhøyde
Loft med 190 cm takhøyde
Bad i hovedhuset
Bad i hovedhuset
To uthus på eiendommen
To uthus på eiendommen
Gamlehuset
Gamlehuset
Kjøkken i gamlehuset
Kjøkken i gamlehuset
Stue i gamlehuset
Stue i gamlehuset
Vaskerommet i gamlehuset
Vaskerommet i gamlehuset
Loftrom nr. 1 i gamlehuset
Loftrom nr. 1 i gamlehuset
Loftrom nr. 2 i gamlehuset
Loftrom nr. 2 i gamlehuset
Mange frukttrær og bærbusker på eiendommen
Mange frukttrær og bærbusker på eiendommen
Onatun senter 10 minutters kjøreavstand fra eiendommen
Onatun senter 10 minutters kjøreavstand fra eiendommen
Bensinstasjon på Onatun senter
Bensinstasjon på Onatun senter
El-bil lading på Onatun senter
El-bil lading på Onatun senter

Hordaland
Årbakkavegen 5

Prisantydning
Kr 1 200 000

Eierform Selveier
Boligtype Landbrukseiendom
Byggeår 1966
Soverom 3
P-rom / BRA 191 / 322m²
Tomteareal 14 814m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Årbakkavegen 5

RE/MAX har gleden av å presentere Årbakkavegen 5 og 7. En flott eiendom med fruktrær og relativ flat tomt i øvre del, og mer kupert areal ned mot elven. Eiendommen har 2 hus, et fra 1966 og et fra første halvdel av 1800-tallet. Begge husene har store behov for oppgradering. Husene er godkjent for eventuell utskilling med egne paseller ca. 1 mål hver. Kjøper må selv rekvirere eventuell kartforretning.

Denne eiendommen ligger landlig til, med et barnevennlig boområde. Nabolaget består av blant annet byggefelt med eneboliger med mange barnefamilier, gårdsbruk og fritidsboliger.

* Stor biloppstillingsplass på egen tomt
* Eiendommen er et nedlagt småbruk og bærer preg av det
* Ca 5 km til barnehage, skole og handelstilbud på Onarheim
* 20 minutters kjøring til Våge
* Etablert vann, privat avløp og strøm på eiendommen
* Utsikt utover egen hage
* Idylliske omgivelser
* Mulighet for leie eller kjøp av båtplass i utlegger på Teigen iflg. selger. Gangavstand
* Gjestehavn og Café på Årbakka Handelstad i gangavstand fra eiendommen

Eiendommen er merket med tilsalgsskilt og vi har nøkkel utlevering for de som ønsker å se husene innvendig. Kontakt eiendomsmegler Celine Cevy Dal mobil 97472879

Velkommen til egenbefaring av husene!

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 322 m2
Totalt bruksareal: 325 m2
Totalt primærrom: 191 m2

Primærrom:
Enebolig: Vindfang, 2 soverom, bad, kjøkken og stue.
Bolighus fra 1800-tallet:
1. etasje: Gang, soverom, stue og kjøkken.
2. etasje: Gang og 2 soverom.

Sekundærrom:
Enebolig: 190 cm under tak i 2. etasje.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 08.06.18 utført av John Hagen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

14 814 kvm. Eiet tomt.
8,4 dekar flatlendt innmarksbeite.
Det er driveplikt dyrket areal eller det kan leies det bort. Det kan også søkesfritak på.
4,1 dekar skog av særs høy bonitet.
1,0 dekar åpen jordekt fastmark.
1,3 dekar bebygd areal.

Byggemåte

Boligene er iht. rapport fra takstmannen. Rapporten er inntatt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Eldre grunnmur støpt med sparestein og støpt dekke.
Det opplyses at grunnmuren sannsynligvis har vært en gammel løemur.
Huset er oppført i vanlig bindingsverk med liggende kledning utvendig.
Veggen mot sør er oppført i mur.

Huset bærer preg av total mangel på vedlikehold i senere år, og har omfattende fukt, sopp og råteskader. Huset vurderes å ha negativ verdi.

Det andre huset på bruket fremstår også i dårlig forfatning. Negativ verdi må også her påregnes.

Den tømra stua i gamle bolighuset fremstår tilsynelatende i bra stand. Mit/råte i konstruksjoner, gjør det imidlertid usikkert om denne kan reddes. Tekke på taket må imidlertid skiftes straks.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstilatelse i kommunens arkiver

Standard

Husene regnes for å ha minusverdi.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Hovedhuset har elektrisk og peis. Gamlehuset har peis

Energimerke

Selger har ikke energimerket boligen.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen, så det foreligger ikke egenerklæring på eiendommen.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt, men kjøper må fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Eigedomen er konsesjonsfri som bebygt eigedom under 100 dekar.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Boligene ligger i et rolig og barnevennlig område med lite trafikk. Eneboligene ligger fint og landlig til, men samtidig i et sentralt område på Onarheim.

Her er det kort vei til kollektivtransport, dagligvarebutikk, barnehage og barneskole. OnarTun senter ligger 5 minutters kjøretur unna. Det er flere flotte turområder i området, samt kort vei til badevann og sjø. Eiendommen har usjenert beliggenhet, og stort potensiale for videreutvikling.

Til Hodnanes med ferje til Stord er det ca. 15 min, og til handlesenteret Våge med ferje til Halhjem er det ca. 20 min.

Adkomst

Fra Nesttun i Bergen:
Følg E39 sør mot Halhjem. I Halhjem tar du fergen over til Våge. Etter at du kjører ut av fergen i Våge tar du andre avkjørsel i rundkjøringen. Følg Fv. 49 til Lundegrend, sving her av til høyre. Følg veien til Hovland. Her tar du av til høyre igjen. Fortsett videre til du kommer til en tidligere landhandel. Ta til venstre og deretter andre vei til høyre. Husene ligger i enden av denne veien.

Parkering

På egen tomt

Vei, vann og avløp

Privat over offentlig.
Fritak for renovasjon og slamtømming fram til og med 31.12.2019. 1892 kr/år i eigedomsskatt.
Privat avløp, vatn frå Onarheim vassverk.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 30/05-2012 avsatt til LNRF - Landbruk,-, natur- og friluftsformål og reindrift .

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 498 000,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Kan du kreve å få satt ned formuesverdien?
Formuesverdien skal settes ned dersom du kan dokumentere at formuesverdien for sekundærboligen overstiger 100 prosent (gjelder for 2017) av boligens markedsverdi per 31.12.
Markedsverdien dokumenterer du med enten takst som er gitt av kvalifisert takstmann, verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet, eller observerbar markedsverdi (dvs. det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). Dokumentasjonen må være datert og nyere enn 1. juli 2017. Markedsverdien oppgir du i skattemeldingen. Du skal først sende dokumentasjonen når Skatteetaten ber om den.

Tinglyste heftelser og rettigheter

1822/900291-1/49 Utskifting 02.07.1822
Gjelder denne registerenheten med flere
1827/900214-1/49 Utskifting 05.05.1827
Gjelder denne registerenheten med flere
1841/900043-1/49 Utskifting 06.07.1841
Gjelder denne registerenheten med flere
1846/900078-1/49 Utskifting 09.05.1846
Gjelder denne registerenheten med flere
1868/900107-1/49 Utskifting 10.02.1868
Gjelder denne registerenheten med flere
1945/55-2/49 Bestemmelse om veg 15.01.1945
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
1946/503-2/49 Bestemmelse om veg 28.03.1946
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:6
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere
1946/528-2/49 Bestemmelse om kloakkledn 01.04.1946
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:7
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Gjelder denne registerenheten med flere
1946/1723-1/49 Best. om båt/bryggeplass
02.09.1946
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:5
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
1947/2017-2/49 Bestemmelse om veg 12.09.1947
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:8
Gjelder denne registerenheten med flere
1947/2018-2/49 Bestemmelse om veg 12.09.1947
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:9
Bestemmelse om beiterett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
1948/896-2/49 Bestemmelse om veg 03.05.1948
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:10
Bestemmelse om beiterett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
1949/941-1/49 Bestemmelse om veg 04.05.1949
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:11
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
1958/990581-1/49 Elektriske kraftlinjer 15.03.1958
Rettighetshaver: Tysnes Kraftlag.
Gjelder denne registerenheten med flere
1958/990582-1/49 Elektriske kraftlinjer 27.06.1958
Rettighetshaver: LL Sunnhordland Kraftlag.
Gjelder denne registerenheten med flere
1962/616-1/49 Jordskifte 24.02.1962
Gjelder denne registerenheten med flere
1963/339-1/49 Jordskifte 31.01.1963
Gjelder denne registerenheten med flere
1974/2948-2/49 Bestemmelse om veg 23.04.1974
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:14
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere
1979/11406-1/49 Jordskifte 13.12.1979
Gjelder denne registerenheten med flere
1986/7605-2/49 Erklæring/avtale 15.07.1986
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:16
Diverse rettar/plikter etter skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt/festekontrakt/erklæring.
Gjelder denne registerenheten med flere
1988/2563-1/49 Rettighet 10.03.1988
Rettighetshaver:Arnesen Hans Fredrik
Fnr: 21044833570
LEIEAVTALE
LEIE-TID: 10 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 500
VÅNINGSHUS
Gjelder denne registerenheten med flere
1999/3873-1/49 ** Pantefrafall ikke tinglyst matrikkelenhet 12.05.1999
gjelder: RETTIGHET 1988/2563-1/49
gjeld gnr 133 bnr 21.
1989/8463-1/49 Erklæring/avtale
15.08.1989
rettighetshaver:Knr:1223 Gnr:133 Bnr:18
Diverse rettar/plikter etter skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt/festekontrakt/erklæring.
Gjelder denne registerenheten med flere
1992/8471-1/49 Erklæring/avtale 27.10.1992
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Prisantydning inkludert omkostninger

1 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
--------------------------------------------------------
31 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 231 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler
Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring hos HELP. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Boligstyling (Kr.4 000)
Fotografering/video (utlegg) (Kr.4 260)
Markedspakke (Kr.11 900)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 1 200 000,-) (Kr.30 000)
Oppgjørshonorar (Kr.5 000)
Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Tilretteleggingshonorar (Kr.13 500)
Totalt kr. (Kr.69 185)

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 24.08.2018.

Dokumenter

133-2-takst08062018

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 20.10.2018 00:00. Saksnr. 14-18-0027

empty