Velkommen til visning i Kjos Ringvei 9 A - presentert av Geir Flaa Johansen for RE/MAX

Velkommen til visning i Kjos Ringvei 9 A - presentert av Geir Flaa Johansen for RE/MAX

Leilighet

P-rom

81 m²

Byggeår

1981

Prisantydning

1 490 000

Velkommen til Kjos Ringvei 9 A

Fakta om boligen

Adresse
Kjos Ringvei 9 A

Område
Kr.Sand-Voie/Vågsbygd

Prisantydning
kr. 1 490 000

Eierform
Borettslag

Andel fellesgjeld
kr. 186 378

Boligtype
Leilighet

Totalpris
kr. 1 676 378

Byggeår
1981

Felleskostnader
kr. 5 811 pr. mnd.

Soverom
2

P-rom / BRA
81m² / 84m²

Energimerke
F Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Eiendommen

Adresse

Kjos Ringvei 9 A, 4622 Kristiansand

Eiendomsbetegnelse

Gårdsnr: 13 Bruksnr: 1055 Andelsbrevnr: 186 i Kristiansand kommune.

Areal

P-rom: 81m2. BRA / BTA: 84m2 / 92m2

Tomt

42 417m2 - Fellestomt

Byggemåte

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Det er en forutsetning for handelen at ikke evt. forkjøpsrett benyttes og at styret godkjenner ny kjøper der dette er nødvendig. Risiko for godkjenning av ny eier ligger hos kjøper.

Området

Reguleringsforhold

Privat til offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og felles ledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Barnehager og skoler

Etter avtale med selger.

Vei, vann og avløp

Privat til offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og felles ledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Økonomi

Prisantydning

kr. 1 490 000

Andel fellesgjeld

kr. 186 378

Totalsum (Prisantydning + andel fellesgjeld)

kr. 1 676 378

Omkostninger

kr. 1 032

Totalpris inkl. omkostninger

kr. 1 677 410

Beregning av totalpris

1 490 000,- (Prisantydning)
186 378,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 676 378,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
1 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 677 410,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 5 811,- pr Mnd

Finansiering

Leilighet i blokk. Etasjeskille i betong.

Borettslag

Åsane Borettslag

Formann

Jan Petter Andersen

Forkjøpsrett

Eventuell utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. Borettslagsloven § 5-5 må man ha bebodd leiligheten i 1 år før man kan søke om fremleie. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Sikringsfond

Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Øvrige forhold

Overtagelse

Etter avtale med megler.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

RE/MAX tilbyr HELP kjøpsforsikring

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Visninger

Ingen visningstidspunkter angitt. Kontakt megler.

Sist oppdatert: 09.01.2018 14:51. Saksnr. 72-17-0069
Geir Flaa Johansen

Geir Flaa Johansen

Daglig leder/megler MNEF

95 00 00 00

geir@a1-eiendom.no

Interessert i denne boligen?

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne? Kontakt oss!