Velkommen til visning i Dalsveien 34 B - presentert av Geir Flaa Johansen for RE/MAX

Velkommen til visning i Dalsveien 34 B - presentert av Geir Flaa Johansen for RE/MAX

Tomt

Tomteareal

1611 m²

Prisantydning

1 390 000

Velkommen til Dalsveien 34 B

Stor tomt med solrik beliggenhet i enden av blindvei og fantastisk utsikt mot sjøen på den ene siden og mot Gillsvannet på den andre siden. Velkommen til visning!

Fakta om boligen

Adresse
Dalsveien 34 B

Område
Kr.Sand-Lund/Justvik

Prisantydning
kr. 1 390 000

Eierform
Selveier

Boligtype
Boligtomt

Tomteareal
1 611m2 (Eiet tomt)

Eiendommen

Adresse

Dalsveien 34 B, 4634 Kristiansand s

Eiendomsbetegnelse

Gårdsnr: 116 Bruksnr: 376 i Kristiansand kommune.

Tomt

1611 kvm. Eiet tomt Tomten selges uplanert slik den fremstår.

Diverse

Ifølge reguleringsplan vedtatt i 1979 skal bebyggelsen være åpen og kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningsrådet skal påse at husene får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggeflukt får enhetlig og harmonisk utførelse med hensyn til takformer og materialer. Det vises forøvrig til vedlagte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Det gjøres oppmerksom på at byggegrensen ikke samsvarer med tomtegrensen. Se vedlagte kart fra Kristiansand kommune hvor byggegrensen mot Ålefjærveien er tegnet inn.

Det gjøres oppmerksom på at megler er i slekt med selger.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger har arvet eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundige undersøkelser om eiendommen før bud inngis.

Konsesjon

Denne type eiendom er ikke underlagt regler om konsesjon

Odel

Denne type eiendom er ikke underlagt regler om odel.

Området

Beliggenhet

Flott beliggenhet i barnevennlig og etablert boligområde i Dalsveien på Justvik. Nydelig utsikt utover Topdalsfjorden (sjøen) på den ene siden og mot Gillsvannet (ferskvann) på den andre siden. Meget gode solforhold. Umiddelbar nærhet til butikk, sjøen med småbåthavn, idrettsplass, barnehage, buss, skoler og fantastiske turområder samt flere flotte badeplasser ved Gillsvann. Kun ca. 8 km. til Kristiansand sentrum.

Adkomst

Fra Kristiansand sentrum kjør E-18 mot Oslo. Etter bomstasjonen på Bjørndalsletta ta til høyre ved skilt til Vige/Justvik. Følg så skilt mot Justvik. Når du får Justvik båthavn på høyre side, ta av til vestre inn Dalsveien. I første veikryss ta til høyre og følg veien til siste stikkvei på høyre side. Tomten ligger i enden av veien.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Barnehager og skoler

Se vedlagte nabolagsprofil.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra privat vei.

Vann og avløp må tilknyttes offentlig anlegg.

Delingstillatelsen tar utgangspunkt i at vann- og avløpsledninger legges i adkomstveien og blir felles for nye fremtidige boliger.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig under reguleringsplan for Dalsveien Justvik, vedtatt 07.06.1979.

Den eksisterende reguleringsplanen inneholder ikke utnyttelsesgrad slik som dagens reguleringsplaner. Tomten har ingen egen utnyttelsesgrad (ingen inntegnet firkant/hus). Dette medfører at oppføring av bolig på tomten vil være avhengig av dispensasjon fra antall bygg, plassering og utnyttelsesgrad ifølge Kristiansand kommune. Se forøvrig vedlagt reguleringsplan og bestemmelser

Det er kjøpers ansvar å søke om å få godkjent byggetillatelse.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Eiendommen har bl.a. følgende løpende kostnader:

Eiendomsskatt: kr. 2.342,- for 2017,-.

Eiendommen vil få bl.a. følgende løpende kostnader:

Renovasjon, vann og avløp, påkobling av strøm og forbruk strøm og forsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. ,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. ,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er følgende tinglyste servitutter, tinglyste forpliktelser og tilliggende rettigheter på eiendommen som ikke vil bli slettet:

Dagboknr. 11485/Tingl.dato 29.06.2001
Rettigheten omfatter: Best. om vei, vann og avløp på gnr. 116 bnr. 3.

Dagboknr. 114319/Tingl.dato 16.08.2001
Rettigheten omfatter: Best. om vei, vann og avløp på gnr. 116 bnr. 3.

Kopi av ovennevnte kan fåes hos megler.

Kjøpers banks pantedokument vil få prioritet etter ovennevnte heftelser.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
--------------------------------------------------------
47 072,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 437 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Øvrige forhold

Overtagelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtagelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring hos HELP. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Visninger

Ingen visningstidspunkter angitt. Kontakt megler.

Sist oppdatert: 25.04.2018 13:13. Saksnr. 72-17-0102
Geir Flaa Johansen

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne? Kontakt oss!